Tájékoztatási kötelezettség

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 119 1. old.) (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban, mint GDPR 13. cikkelye értelmében tájékoztatjuk, hogy:

1. A személyes adatok Adatkezelője a: Lacikonyha Kft. 1068 Budapest, Király utca 80., a továbbiakban mint „Adatkezelő”).

2. A személyes adatok védelmével kapcsolatban kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: [email protected]

3. Személyes adatait a kérdések megválaszolásának érdekében kezeljük.

4. Az adatkezelés alkalmazott jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja;

5. A 3. pontban említett célból történt személyes adatainak kezelése a feltett kérdés megválaszolását követően törlésre/anonímmá kerülnek, hacsak a válasz jellege nem olyan, hogy az adatkezelőnek jogalapja lesz az adatok további megőrzésére azok biztonságának megőrzése vagy esetleges követelések elleni védelme céljából.

6. Az Ön személyes adatainak kezelői az Adatkezelő megbízásából együttműködő IT szolgáltatók, a www. internetes oldal működtetésének és karbantartásának céljából.

7. Önnek joga van személyes adataihoz való hozzáféréshez, beleértve azok másolatának bekérését, valamint azok helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához, az adatok áthelyezéséhez, ellentmondás benyújtásához, a személyes adataihoz való hozzáférésére vonatkozó beleegyezés visszavonásához bármely pillanatban, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

8. Jogában áll panaszt tenni a felügyelő hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

9. Ön az említett személyes adatokat önkéntesen adja meg, azonban elengedhetetlenül szükségesek a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenet megválaszolásához.

 

Az oldalunkon kezeljük az adatait és sütiket használunk, hogy a legjobb termékeket ajánlhassuk Önnek. Tudjon meg többet adatkezelési szabályzatunkról. Ismerkedjen meg az adatkezelési tájékoztatónkkal.

Bezárás