Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Lacikonyha Magyarország Kft. által végzett adatkezeléseket ismertesse, valamint a www.lacikonyha.hu weboldal látogatói, felhasználói számára tájékoztatást nyújtson a Lacikonyha Magyarország Kft. által végzett adatkezelésekről.

1. Weboldal üzemeltetője, adatkezelője

A weboldal üzemeltetője, adatkezelője: Lacikonyha Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
– székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. Fsz. 11. ajtó
– cégjegyzékszám: 01-09-285185
– nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
– adószám: 22938501-2-42
– képviseli: Bruszt László, ügyvezető önállóan;
– elérhetőség: [email protected]

A személyes adatok védelmével és az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos megkereséseiket,
kérdéseiket az érintettek az alábbi elérhetőségek valamelyikére küldhetik:
– postacím: Lacikonyha Magyarország Kft. – 1068 Budapest, Király utca 80. Fsz. 11. ajtó
– e-mail: [email protected]

2. Mit értünk személyes adatok alatt?

A személyes adatok az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”)
szerint olyan adatok, amelyek a természetes személy azonosítását segítik elő. Amikor szolgáltatásainkat veszi igénybe, adatai, pl. az e-mail cím, keresztnév – és utónév, IP cím vagy az Ön fiókadatai vonatkozásában merülnek fel a Lacikonyha Magyarország Kft. által biztosított szolgáltatások kapcsán. A személyes adatok a süti fájlokban és a hasonló, internetes oldalainkra és eszközeinkre általunk vagy velünk javarészt marketing célból együttműködő, harmadik fél vagy akár a Facebook, Google által telepített technológiák felhasználásával kerülnek rögzítésre.

3. Egyes adatkezelések

a) Kapcsolatfelvétel
A felhasználók jogosultak a weboldalunkon található kapcsolat fülön, valamint a weboldalon közzétett
e-mail elérhetőségeinken felvenni velünk a kapcsolatot, amely esetén az alábbi adatokat kezeljük:
– név és pozíció,
– e-mail cím,
– telefonszám,
– kapcsolatfelvételkor megadott egyéb személyes adatok.
A kapcsolatfelvétel, valamint az ezt követő levelezések során keletkező adatokat az érintettel való
kapcsolattartás, a kérdések megválaszolása, kérések teljesítése, ajánlatok adása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében, továbbá jogaink védelme, belső nyilvántartásaink, ellenőrzések és minőségbiztosítás céljából jogos érdekünkre alapozva, valamint jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.
A fentieknek megfelelően a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás körében kezelt adatokat az általános
elévülési idő (5 év) lejártát követő év végéig kezeljük. Bírósági, hatósági vagy egyéb eljárás esetén jogos érdekünkre alapozva, az eljárásokhoz szükséges időtartamig kezeljük az előbbiekben megjelölt időtartamon túl is.

A telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

b) Szerződő partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
Az Adatkezelővel megkötött egyes szerződések teljesítéséhez fűződő jogos érdekére alapozva
Adatkezelő kezeli a szerződött partnerek képviselőinek, illetve a megadott kapcsolattartóinak nevét, kapcsolattartási adatait (céges e-mail cím, telefonszám), az üzleti kapcsolattartáshoz, az egyes szerződések teljesítéséhez szükséges mértékben.
Az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5. év végéig kezeljük. Bírósági, hatósági vagy egyéb eljárás esetén jogos érdekünkre alapozva, az eljárásokhoz szükséges időtartamig kezeljük az előbbiekben megjelölt időtartamon túl is.

c) Naplófájlok által rögzített adatok
Weboldalunk használatakor az alábbi adatokat naplófájlként rögzítjük a weboldal szerverén:
– információk a böngésző típusáról és a használt böngésző verziójáról;
– a felhasználó operációs rendszere és verziószáma;
– felhasználó IP címe;
– az a weboldal, ahonnan a felhasználó rendszere elérte weboldalunkat;
– a felhasználó által a honlapunkon felkeresett webhelyek (technikai HTTP kérések és
státuszkódok);
– időbélyegzők (látogatás pontos dátuma és ideje).
Az így gyűjtött adatokat kizárólag belső, rendszerműködtetéssel kapcsolatos célokra használjuk fel. Az adatok nem kerülnek tárolásra a felhasználó egyéb személyes adataival együtt. A naplófájlokban tárolt adatok a weboldal működőképességét, funkcionalitását is biztosítják. Ezeket az adatokat felhasználjuk weboldalunk optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának megőrzésére és fejlesztésére. A naplófájlok által rögzített adatokat nem használjuk fel marketing célokra.
A naplófájlokat az ön kifejezett hozzájárulása esetén kezeljük.
Az adatok törlésre kerülnek, amint azok gyűjtése már nem szükséges a cél eléréséhez:
– a webhely működésének biztosítása céljából történő adatkezelés a munkamenet bezárásával
befejeződik;
– a naplófájlokban tárolt adatok legfeljebb 90 nap elteltével törlésre kerülnek.
Amennyiben a naplófájlokban rögzített felhasználói IP-címek törlésre kerülnek vagy azokat megváltoztatják, úgy azok már nem rendelhetők hozzá a webhelyet böngésző klienshez.

d) Weboldalak által használt sütik
A weboldal működése során az alábbi sütiket használjuk a weboldal megfelelő működésének, valamint egyes funkcióinak biztosításához, valamint a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai adatok készítése érdekében:

Adatkezelési tájékoztató sütik

Statisztikai sütik:
Weboldalunkon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk. A Google Analytics „sütiket” használ, amelyek a felhasználók számítógépére helyezett szöveges fájlok, céljuk, hogy segítsék a webhelyet annak elemzésében, hogy az egyes felhasználók hogyan használják a webhelyet. További információ a Google Analytics működéséről, valamint az alkalmazandó felhasználási feltételekről és az adatvédelmi irányelvekről: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html vagy https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=en
A Google Analytics sütiket – az Ön hozzájárulása esetén – a weboldal felhasználásával kapcsolatos statisztikákhoz való hozzáférés érdekében használjuk, hogy a weboldalt a statisztikáknak megfelelően üzemeltetni és fejleszteni tudjuk.

Elengedhetetlen sütik:
A weboldal megfelelő, biztonságos működése érdekében elengedhetetlen sütiket használunk a weboldal megfelelő működésére vonatkozó jogos érdekünkre alapozva.

Technológiai sütik:
Technológiai süti(ke)t alkalmazunk – az Ön hozzájárulása esetén – annak érdekében, hogy a weboldal egyes funkciói megfelelően működni tudjanak.

Sütik beállítása
Ön a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását, ezzel kapcsolatos információ elérhető a böngészőjének súgójában. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben akadályozza a sütik tárolását és/vagy használatát, úgy előfordulhat, hogy Ön nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.
Ha problémái vannak a webhelyünk használatával, vagy nem ért egyet a webhely személyre szabásával, letilthatja a cookie-kat a webböngésző beállításaiban. A cookie-beállítások különböző böngészőkben történő megváltoztatása elérhető az alábbiakban:
– Mozilla Firefox – kattintson ide
– Microsoft Internet Explorer – kattintson ide
– Google Chrome – kattintson ide
– Opera – kattintson ide
– Apple Safari – kattintson ide

Ha telefonot, táblagépet vagy más mobil eszközt használ, olvassa el a mobilkészülék gyártójának
weboldalán található adatvédelmi beállításokat. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a felhasználói fiókok helyes működése és szolgáltatásaink kényelme a letiltott cookie-któl függ.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy profilalkotást, valamint automatikus döntéshozatalt adatkezeléseink során nem végzünk.

4. Adatfeldolgozók és adattovábbítások

Az érintettek által megadott személyes adatokat Társaságunk anyavállalatával, a Prymat sp. z o.o.-val (székhely: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, NIP.: 633-20-14-478) megoszthatjuk.

Az adatkezelések során az alábbi partnereket és szolgáltatásaikat vesszük igénybe:
– weboldal tárhelyszolgáltatás – HEBERGEMENT OVH INC (székhely: 800-1801 Avenue
McGill College, Montréal (Quebec), Kanada H3A 2N4)
– statisztikai adatok gyűjtése – Google Analytics és Google Recaptcha, Google Tag manager,
Google Ads, YouTube szolgáltatások – Google Ireland (székhely: Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Írország; adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)
– Meta Platforms Ireland Limited (székhely: Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, CO Dublin,
Ireland, adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/policy/)
– Pinterest Europe Ltd. (székhely: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország,
adatvédelmi tájékoztató: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy-2023)
– analitikai eszközök – Hotjar Ltd. (székhely: Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara
Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta, adatkezelési tájékoztató:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/)
– e-mail szolgáltatás – Microsoft 365 – Microsoft Central and Eastern Europe Headquarters,
Konrad-Zuse-Str.1, 85716 Unterschleißheim, adatkezelési tájékoztató:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement )

Fentieken felül harmadik személyek részére kizárólag jogi, pénzügyi, követeléskezelő partnereink,
valamint hatóságok, bíróságok részére továbbíthatjuk, további harmadik fél részére történő továbbítás esetén előzetesen tájékoztatjuk vagy az adattovábbításhoz az Ön hozzájárulását kérjük.
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

5. Biztonsági intézkedések

A személyes adatok védelme érdekében számos fizikai, szervezeti és technológiai biztonsági intézkedést tesz az Adatkezelő, az irányadó jogszabályoknak megfelelően, annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét megfelelően biztosítsa.
Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailben történő kommunikáció esetén nem garantálhatjuk a teljes
adatbiztonságot.

6. Az Ön adatkezelésre vonatkozó jogosultságai a Lacikonyha Magyarország Kft-vel szemben

Ha személyes adatait adatkezelőként kezeljük, akkor a GDPR értelmében Ön érintettnek minősül és az Ön személyes adatai kapcsán alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

a. Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést adjunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz (pl. adatkezelés célja, címzettek) hozzáférést kapjon.

b. Helyesbítéshez való jog:
Jogosult arra, hogy az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük;
– Ön visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatok jogellenes kezelése történt;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Fentiek nem alkalmazandóak azokban az esetekben, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
ha törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
– már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezeléshez fűződő jogos indokaink elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e. Adathordozhatósághoz való jog:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a velünk kötött szerződésen alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Ezen jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f. Tiltakozáshoz való jog:

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetén vagy az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Kérjük, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdése, észrevétele, panasza van vagy fenti jogainak valamelyikét kívánja érvényesíteni, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
– postai úton: 1068 Budapest, Király utca 80. Fsz. 11. ajtó
– e-mailen: [email protected]

e. Jogérvényesítés

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak kezelése nem megfelelően történik vagy személyes adatainak kezelése kapcsán Önt jogsérelem érte, úgy jogosult:
– bírósági út: soron kívüli eljárás keretében egyéni ügyének elbírálása érdekében az illetékes
törvényszékhez (illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso) fordulni;
– hatósági eljárás: panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu).

6. Jelen tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen a webhelyen az adatvédelmi tájékoztatónk bármilyen változását.

Hatályos: 224. április 4. napjától

Lacikonyha Magyarország Kft.

Az oldalunkon kezeljük az adatait és sütiket használunk, hogy a legjobb termékeket ajánlhassuk Önnek. Tudjon meg többet adatkezelési szabályzatunkról. Ismerkedjen meg az adatkezelési tájékoztatónkkal.

Bezárás